ՍԵՎ ԹԷ ՃԵՐՄԱԿ, ՎՃՌԱԿԱՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ, ԻՆՉՊԵՍ ԿԸ ՊԱՐԵՆ, ՉՈՐՍ ՍԱԼՈՐՆԵՐԸ

Ք. ԺՊՏՈՒՆԻ