Սամսոնի հայութեան տխուր բաժինը 1915-1918-ի Մեծ եղեռնէն

Օթոն Յ Հէքիմեան