Թիֆլիսյան լուսաբաց. Պատմվածքներ Կամոյի մասին

Օրջոնիկիձե Վ. Ն.