Ժողովրդական ժամագիրք Մեծ Պահոց օրերու: բացատրական ծանօթութիւններով

Armenian Church