Սուրբ Ղազար կղզին, Մայրավանք Մխիթարեաններու

Tachat Eartěmean