Կ. ԿՈՒՐՏԵԱՅ ՌՈՒՓԱՅ ՎԱՍՆ ԳՈՐԾՈՑ ԵՒ ԱՐՈՒԹԵԱՆՑ ԱՂԵՔՍԱՆԴՐԻ ՄԵԾԻ

1844