ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԱՑ ՀԱՄԱՐ ՀԱՏՈՐ Բ.

1874