Տարերք քերականութեան գերմաներէն լեզուի ըստ Էմիլ Օթթոյի

1890