նոր բառագիրք, պատկերազարդ ֆրանսահայ․ հատոր առաջին

1900