ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՆՈՒՊԱՐ ԲԱՇԱՅԻ ԱՐՁԱՆԻՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

1901