Առձեռն բառարան հայերէն աշխարհիկ լեզուէ ֆրանսերէն

1915