ԴԱՍԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԵՎ ՎԻԵՆՆԱԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ԴՊՐՈՑԸ

1932