ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՀԱՐՆԵՐ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ

1945