ՅՈՒՇԵՐՍ: ԿԵԱՆՔ ՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՐՏԻ ՈՒՂԻՆԵՐԷՆ

1965