Լենինականյան զվարճալի զրույցներ և սրամտություններ

1990