Ալիսի սիրահարը գրքի կազմը Հատված «Ալիսի սիրահարը գրքից» Հատված «Ալիսի սիրահարը գրքից»

Ալիսի սիրահարը

Հեղինակ Քսավիէ Տը Մօնթէբէն

Հրատարակչություն Ժամանակ

Հրատարակչության թիվ 1926

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Անձնասպանութեամբ իր վիճակին ... հանգույցը խզելու որոշումը տալէն անմիջապէս վերջը՝ նորէն ցուցուց իր պաղարիւնութիւնը իր տիրապետութիւունը իր անձի վրայ, և վերստացաւ իր մտքի ազատութիւնը. բայց անկարելի եղաւ իրեն, հակառակ մեծ ճիգերու, վտարել տրտմութեան արտայայտութիւնը կամ գոնէ այն մելամաղձոտութիւնը, որ դրոշմուած էր իր դեմքին վրայ:

Ամրագրել գիրքը