Անհայտ հերոսը գրքի կազմը Հատված «Անհայտ հերոսը գրքից» Հատված «Անհայտ հերոսը գրքից»

Անհայտ հերոսը

Հեղինակ Գուրգեն Առաքելյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Ակնարկներ

Առկայություն Առկա

«Անհայտ հերոսը» ժողովածուում զետեղված ակնարկների նյութը վերցված է իրական կյանքից: Նրանց մի մասը վերաբերում է Հայրենական Մեծ պատերազմի, մյուսը՝ խաղաղ աշխատանքի տարիներին: Հերոսները կենդանի մարդիկ են իրենց պայքարով և աշխատանքով՝ Նրանցից շատերին կարելի է տեսնել մեր շրջապատում: Մի շարք ակնարկներ նվիրված են մեր երիտասարդության այսօրվա աշխատանքային առօրյային, նրա կենցաղին: Վերջին նամակը Դիվիզիայի հրամանատարն արյունաքամ էր լինում... Նա երկար ժամանակ անշարժ պառկածէր ավազներից քիչ այն կողմը՝ միայնակ ծառի բնի մոտ աճած կանաչի վրա: Երկու սպաներ ամխատում էին ուշքի բերել սիրելի հրամանատարին: Նրանցից մեկն անընդհատ կրկնում էր. - Ընկեր գվարդիայի գեներալ, ընկեր գվարդիայի գեներալ...

Ամրագրել գիրքը