Աստեղաքաղ գրքի կազմը

Աստեղաքաղ

Հեղինակ Մառի Աթմաճեան

Հրատարակչություն Պ. Էլէկեան

Հրատարակչության թիվ 1951

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Բանաստեղծություն

Առկայություն Առկա

Սիրէ՜, սի՜րտ իմ, սիրէ՜, հալուէ՜ սիրոյ հուրով, Լեցո՜ւր վիհերն անլոյս սիրոյ բոցով քու հիր, Կամ աղբիւրի նըման հոսէ՜ կարկաչելով, Մեռնող վարդին հանգոյն բուրէ՜ քաղցր ու անցի՜ր:

Ամրագրել գիրքը