Ավագ գրքի կազմը Հատված «Ավագ գրքից» Հատված «Ավագ գրքից»

Ավագ

Հեղինակ Բ. Չուգասզեան

Հրատարակչություն YKP

Հրատարակչության թիվ 1984

Լեզու Գրաբար

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

14-րդ դարի հայ միջնադարեան արուեստի ամենանշանաւոր, ինքնատիպ դէմքերից է Աւագ Ծաղկողը: 13-14-րդ դդ. Արեւելեան Հայաստանում կազմակերպուած բարձր տիպի դպրոցները, կից նկարչական արուեստանոցներով անջնջելի հետք թողեցին հայոց մշակոյթի պատմութեան մէջ: Նման տիպի դպրոցներից մէկում՝ Գլաչորի համալսարանում խոշոր մանկավարժ ու գիտնական Եսայի Նմեցու մօտ իր կրթությունը ստացավ Աւագ Ծաղկողը: Թէ ո՞րտեղ եւ ե՞րբ է ծնուել նա յայտնի չէ: Աւագը պատկանում էր ուշ միջնադարում այնքան տարածուած աստանդական արուեստագէտների այն շարքին, որոնք շրջագայելով իւրացնում էին տարբեր արուեստների լաւագոյն նուաճումները ո ւիրենց անժխտելի մեծ անհատականութեան շնորհիւ ստեղծագործաբար վերամշակում դրանք:

Ամրագրել գիրքը