Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան գրքի կազմը Հատված «Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան գրքից» Հատված «Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան գրքից»

Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Massis

Հրատարակչության թիվ 1927

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Catalogue général de la Librairie P. Balentz 233, Faubourg St. Martin, 233 1927 - Paris (Maison fondée en 1860 à Constantinople) Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան 1927 - Փարիզ (Հիմնուած 1860ին Կ.Պոլիս) Ցանկ նիւթոց Ընդհանուր գրացուցակ Աղօթագրքեր Առողջաբանական Բառարաններ Դպրոցական գիրքեր Երգարաններ Թատերգութիւններ Լեզուագիտական գիրքեր Մխիթարեան Ս. Ղազար Ալիշան Մխիթարեան Վիէննա Տարեցոյցներ Րաֆֆիի գործերը Հայատառ թուրքերէն գիրքեր Կենդանագիր պատկերներ Ֆրանսերւն գիրքեր Քարտէսներ, քառթեր եւ տեսարաններ Յաւելուած Հազուագիւտ գիրքեր Ղեւոնդ Եպ. Դուրեան Գրացանկիս մէջ նշանակուած գիները ֆրանսիական ֆրանքի եւ օրուան սակով հաշուուած են, ֆրանքին անկման եւ բարձրացման պարագային՝ գիրքերուն գիներն եւս նոյն համեմատութեամբ փոփոխման կ՝ենթարկուին:

Ամրագրել գիրքը