Ճամբորդը գրքի կազմը Հատված «Ճամբորդը գրքից»

Ճամբորդը

Հեղինակ Ավետիս Ահարոնեան

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1926

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Ճամբորդը «Աշխարհէմէն բեզարիլիմ» Սայաթ-Նովա Մասսի ոտքերին՝ Արարատեան դաշտի գիւղերից մէկում, քառասուն տարուց ի վեր տիրացու էր Սօղոն, միաժամանակ ժամկոչ, մեռել լուացող ու գերեզմանափոր: Փոքրիկ մարդ էր նա, կարճահասակ ու վտիտ՝ ինչպէս բոստանի խրտուիլակ. պարանոցը միշտ մի փոքր թեք՝ դէպի ձախ, որ նրան տալիս էր աւելի հեզ, աւելի խղճուկ տեսք...

Ամրագրել գիրքը