Ճամբուս վրայ գրքի կազմը Հատված «Ճամբուս վրայ գրքից» Հատված «Ճամբուս վրայ գրքից»

Ճամբուս վրայ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1950

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Հուշաքաղ

Առկայություն Առկա

Իմ առաջին հրատարակութիւնս (*) Գրեթէ տղայ էի, հազիւ 17 տարեկան: Տարտամ յիշողութեանցս մէջ առաջին տպաւորութիւնս մատ թարմ եւ ջինջ մնացած է տակաւին: 1888ի Հոկտեմբերի սկիզբները, Լեւոն Մազերօֆ անդամ Ռուսիսոյ Պետական Խորհուրդի, Կ. Պոլսի ռուսական դեսպանատան մեծ սրահին մէջ կը ցուցադրէր իր մեծահռչակ մօրեղբօր, Այվազովսքիի 24 ծովանկարները: Ուսանողի ժամերէս գողանալով, շաբաթ մը ամբողջ գացի հիանալ այդ հրաշակերտներուն վրայ: Նորազարթ յափշտակումով առլցուն, նռթեր կ'առնւի անդադար: Իս տեսնողները նկարչութեան ուսանող մը կ'ենթադրէին, ու փսփսային իրենց միջեւ: Լ. Մազերօֆ, որուն հարցումին պատասխանած էի, անճըրկած, թէ՝կը փափաքիմ քրոնիկ մը հրատարակել, մինչդեռ չէի համարձակեր իսկ այդպիսի մտայնութիւն մը ունենալ... (*) «Մասիս»ի խմբագրութիւնը առաջարկ դրած էր որ գրողներ սոյն վերնագրին տակ պատմեն իրենց գրական նախախայրիքը: Իմ գրութիւնս հրատարակուած է «Մասիս»ի մէջ, 1900 Փետրվար 5ին:

Ամրագրել գիրքը