Դատավարութիւն Թալէաթ-Փաշայի գրքի կազմը Հատված «Դատավարութիւն Թալէաթ-Փաշայի գրքից» Հատված «Դատավարութիւն Թալէաթ-Փաշայի գրքից»

Դատավարութիւն Թալէաթ-Փաշայի

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Մխիթարեան Տպարան

Հրատարակչության թիվ 1921

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Սղագրական Զեկուցում Թալեաթ փաշան սպաննելուն համար ամբաստանուած ուսանող Սողոմոն Թէհլիրեանի Դատավարութեան որ տեղի ունեցաւ Բերլինի նահանգային Գ. դատարանի առջեւ: 2/3 Ձունիս 1921: Արձանագրութեան նման՝ C.J. 22/21: Դարավարութիւն Թլէաթ-Փաշայի Առաջին օր դատավարութեան Նախագահը՝ նահանգային դատարանի վարիչ Դր. Լեմբերգ առաւօտեան ժամը 9 1/4ին բացաւ ատեանը: Ամբաստանեալի եւ անոր երեք պաշտպաններուն ներկայութիւնը ստուգուեցաւ, եւ թարգմանները՝ Վահան Զաքարեան եւ Գէորգ Գալուստեան երդումն ըրին: Այնուհետև վիճակարկութեամբ երդուալներու դասը կազմուեցաւ. անոնք մի առ մի երդուընցան, որ իրենց ձայնը պիտի տան խղճի մտօք: Ապա ստուգուեցաւ վկաներու եւ իրազեկ մասնագէտներու ներկայուիւնը: Նախագահը (վկաներու եէ իրազեկներու դառնալով). Ներկայ գործիս մէջ դուք իբրեւ վկայ կամ՝ մասնագէտներ պիտի լսուիք. խնդոյ նիւթը ձեզի արդէն ծանոթ է, միայն ուշադիր կ՝ուզեմ ընել ձեզ երդման կարեւորութեան եւ սրբութեան. նկատի առէք թէ օրենքի ծանր պատիժներ կը նախատեսէ այն անձինքներու համար, որոնք երդուելով հանդերձ դիտմամաբ կամ անուշադրութեամբ սխալ վկայութիւններ կու տան:

Ամրագրել գիրքը