Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ գրքի կազմը Հատված «Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ գրքից» Հատված «Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ գրքից»

Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ

Հեղինակ Հրանդ Ապաճեան

Հրատարակչություն Արարատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Բանաստեղծություն

Առկայություն Առկա

Երկու խօսք Նկատի ունենալով Հրանդ եղբ. Ապաճեանի բազմամեայ հոգեւոր գործունէությիւնն ու ծառայութիւնը՝ ի նշան երախտագիտութեան եւ մանաւանդ իր հոգեւոր ու մտաւոր գանձերուն շատերը մասնակից ընելու փափաքով Պուէնոս Այրէսի Հայ Աւետարանական Եղբայրութիւնը ձեռնարկեց իր քարոզներու եւ հոգեւոր բանաստեղծութեանց մէկ մասին հրատարակութեան: Նիւթերու ընտրութիւոնը թողնելով հեղինակին՝ աստանձնած ենք լոկ անոնց հրատարակութեան գործը: Հաւատքով եւ աղօթքով յառաջ տարուած այս գործը համոզուած ենք թէ իր օգտակար արդիւնքը պիտի ունենայ: Շատեր պիտի գտնեն անոր մէջ իրական հոգեւոր գոհարներ, որոնցմով կարենան զարդարել իրենց հոգիները, ո՛չ սակայն որպէս պերճանք, այլ իբր անհրաժեշտութիւն մը մեր հոգեւոր կենցաղավարութեան: Պիտի գտնեն անոր խորքին մէջ նոր ու ցեղեցիկ գաղափարներէ, իմաստալից ու գրավիչ տողերէ աւելի ամենապատուկան գոհարը, - նոյն ինքն Ձիսուս Քրիստոսը: Այս առաջադրութեամբ եւ հաւատքով լոյս կ՜ընծայենք ներկայ հատորը, որուն հրատարակութենէն գոյանալիք հասոյթը հեղինակին իսկ փափաքին համաձայն պիտի յատկացուի հոգեւոր բարենպատակ ձեռնարկներու: Յառաջաբան «Գոհարներ պարզ տուփերու մէջ»ը բանաստեղծական քերթուածներու հաւաքածոյ մը չէ բառին իսկական առումով, այլ Աստծոյ Խօսքին թանկագին ճշմարտութիւնները պարզ եւ անզարդ ոտանաւորներով եւ այլաբանական գրութիւններով յայտնելու փորձ մըն է: Տուփերը իմս են իսկ Գոհարները Աստուծոյ Խօսքը: Հեղինակին փափաքն է որ ընթերցողները տուփերը նետեն, բայց Գոհարները պահեն:

Ամրագրել գիրքը