Գրիգոր Զոհրապ (Երկերի ժողովածու) գրքի կազմը Հատված «Գրիգոր Զոհրապ (Երկերի ժողովածու) գրքից» Հատված «Գրիգոր Զոհրապ (Երկերի ժողովածու) գրքից»

Գրիգոր Զոհրապ (Երկերի ժողովածու)

Հեղինակ Գրիգոր Զոհրապ

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Երեք ուսանող երիտասարդներ էին ասոնք, երեքն ալ զատ զատ գաղափարներու, զգացումներու և հատկությանց ներկայացուցիչ. այսօր և ոչ մին մնաց անոնցմե, մին մահը տարավ, մյուսը պանդխտությունը տարադրեց և երրորդին ոչ ոք դիտե ուր ըլլալը։ — Հետք ու հիշատակ չի թողացին, ո՞ւսկից եկան և ո՞ւր գացին ասոնք. ոչ ոք կրցավ երբեք իմանալ, բայց անոնց տարօրինակ կյանքեն քանի մը հատվածներ դեռ բերնե բերան կը դրուցվին։ Պարզ ու սրտահույզ է այս անհետացած երիտասարդաց վրայի ավանդությունը։ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՊԵՐ Անհետացած սերունդ մը Նարդիկ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ Նախանձ Ի սրտակտուր մահ մտերմիս Միսաք Մանուկյանի Հրաժեշտ Նարկիլեն Լուսնալու դեմ Անծանոթը Վառարանը Հարցում Համակերպություն Ոչ ոք Զատկի առթիվ Հսկում Հպարտություն Տարակույս Եկուր ԱՐՁԱԿ ԷՋԵՐ ԵՎ ՏՐԱՄԱԽՈՍՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ Չինական նամականի 203 Ուղևորություն մը հիշատակներիս մեջ 210 Քոքինաքի (Իզմիրի կյանքն) 227 Փոքեր 233 Մարգար ախպոր տերտը 235 էտլվայս 238 Բարերարը 241 Բարեկենդանը 243 Վերջին արևագալը 245 Թիթեռնիկներ 247 Շիշլիի ազգային գերեզմանատունը մեռելոցի կիրակին 251 Բեռին տակ 255 Կորսված խոսքեր 257 «Ապրիմ-Մեռնիմ» 261 Կոտրելեն ետքը 265 Գիրեր պատերազմի դաշտեն 268 Հատվածներ 279 Հատվածներ 284 ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 1887 Թղթակցություն 291 1892 Մեր Մասիսը 294 Անբարոյական գրականություն 296 Հայ թատրոնի նավաբեկությունը 302 Աջ և ձախ (քրոնիկ) 307 Համալսարանական կրթության պակասությունը մեր մեջ 310 <Լեզվական խնդիր> 314 Նոր լրագրությունը 316 Ուսուցչական ժողով 321 Երգը 326 Տիկին Սիրանույշ 329 Քատըգյուղի թատերական ներկայացումը 333 Թատրոն 338 1983 Տարի մը 341 Ճամփեն շեղած 344 Պարպված օդապարիկ 347 Կենդանի մեռյալներ 351 էմիլ Զոլա (Մեր պատկերը) 354 Իզմիր 359 Մանանա 362 Համեստ գործեր 366 Ֆրանսուա Քոփփե (Մեր պատկերը) 369 Վարժարանաց շուրջը 373 Մոռցվածներ 376 Մոտան 379 Բարոյականի կռիվը 382 Անգիր դպրություն և առակք 385 Տետրակես էջ մը 389 Առա՛ջ թե ետ 392 1898 Տարեդարձ մը 395 Երգենք 398 Ավելը 400 Ավելեն ետքը 403 Խորհողներ, գործողներ 407 Թատերական քրոնիկ (Տիկին Մոնկոտեն) 410 Սրբագրություն 414 Անմահությունը աժանցած 418 Լուր չի կա 422 Թատերական քրոնիկ (Դարբնոցապետը) 426 Լուսավորիչ մը 431 Սորսորումը 434 Հատուկ անուններ 437 Ոչ-կաթուղիկե 440 Պարը 443 1901 «Նորավեպ»ին շուրջը 1902 Հիսուն տարի առաջ 450 Ութը տարի ետքը 457 1908 Կյանքը Փարիզի մեջ 460 «Պատվի համար» 464 1910 Հակոտնյաներ 173 1918 <Զոհրապին ճառը> 477 Ծանոթագրություններ 482 Բառարաններ (կազմեց՝ Շահնուր Շահրիկյան)

Ամրագրել գիրքը