Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար գրքի կազմը Հատված «Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար գրքից» Հատված «Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար գրքից»

Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար

Հեղինակ Կանոնիկոս Շմիդ

Հրատարակչություն Մխիթարեան Տպարան

Հրատարակչության թիվ 1921

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Թարգմանեց Գաղղիերէնէ Սարգիս Վրդպտ. Տեր-Աբրահամեան առաքելական կառավարիչ կաթողիկէ հայոց ռուսիոյ Յառաջաբան թարգմանչին Գրքիս գաղղիերէնի թարգմանիչը Անդրէաս վան Հասելթ՝ իւր յառաջաբանին մէջ, զոր ի սկզբան գրքիս քաղուածաբար կը դնենք, գրեթէ ամյն բան ըսած եւ դրուատիքն ըրած է թէ գործոյս հեղինակին եւ թէ գրքին բովանդակութեանը: Ուստի մենք աւելորդ կը համարինք այդ մասին խօսիլ: Մենք կը յաւելունք հետեւեալը: Մանկութեան առաջին կրթութեան անհրաժեշտ մէկ մասն ուսումը կը կազմէ. ով որ հետամուտ եղած է դաստիարակչական մեծ գործին՝ համոզուած ըլլալու է որ տղոց առաջին կրթութիւնն երկու էական մաս ունի: Առաջինն է ուսումը, որ պէտք է սահմանաւորի նոյն հասակին հարկաւոր տեղեկութիւններու արդար չափին վրայ.

Ամրագրել գիրքը