Հայ դրամատուրգիայի պատմություն գրքի կազմը Հատված «Հայ դրամատուրգիայի պատմություն գրքից» Հատված «Հայ դրամատուրգիայի պատմություն գրքից»

Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

Հեղինակ Վահրամ Թերզիբաշյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1964

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

«Հայ դրամատուրգիայի պատմության» առաջին գիրքը լույս տեսավ 1959 թվականին և շուտով սպառվեց: Պետք է նկատի ունենալ, որ դրամատուրգիան անխզելիորեն կապված լինելով թատրոնի հետ՝ պահանջում է թատրոնի պատմության լիակատար իրազեկություն, ինչ որ մեր պայմաններում առայժմ հնարավոր պէ, քանի դեռ չի գրված հայ թատրոնի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը:

Ամրագրել գիրքը