Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն գրքի կազմը Հատված «Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն գրքից» Հատված «Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն գրքից»

Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն

Հեղինակ Պետրոս Տօնապետեան

Հրատարակչություն Imprimerie H. Turabian

Հրատարակչության թիվ 1947

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Ես տակաւին երիտասարդ էի՝ լի կենսունակութեամբ, երբ գաղափարակից յեղափոխականներ եւ ոչ-յեղափոխական բարեկամներ ջերմօրէն փափաք էին արտայայտում, որ գրի առնէի յեղափոխական եւ բանտային կեանքիս յիշողութիւնները, մի փափաք, որ անշուշտ առարկայ էր իմ մտածութեան, յայնժամ եւ յետ այնու: Այժմ, աւա՜ղ, մօտենում են ութսունի, կամ անցնում եմ ութսունը: Նրանք որ, իրենց ունկնդրութեան րոպէական տպավորութեան տակ արտայայտեցին այդ ցանկութիւնը, գրեթէ այլեւս անյայտ են ամխարհի վրայ: նրանց տուած խոստումս մնում էր անկատար, եւ մտադրութիւնս անմեռանելի: Այժմ սկսում եմ խորապէս խորհիլ թէ՝ եթէ յարատեւեմ այս անսթափելի ծուլութեամբ, անշուշտ իմ անունը պիտի զրկուի փայլելուց Հայ Յեղափոխութեան փառաւոր հերոսների շարքերում: Զի, թէեւ չեմ հաւատում, բայց հաստատ գիտեմ թէ անսանձելի մահը այլ եւս մեծաքայլ յառաջանում է դէպի ինձ...

Ամրագրել գիրքը