Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար) գրքի կազմը Հատված «Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար) գրքից» Հատված «Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար) գրքից»

Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար)

Հեղինակ Աս. Ասատրյան

Հրատարակչություն Լույս

Հրատարակչության թիվ 1970

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Դասագիրք

Առկայություն Առկա

Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար) Հաստատված է ՍՍՀ լուսավորության մինիստրության կողմից Քսանյոթերորդ հրատարակություն

Ամրագրել գիրքը