Հայոց Հայրիկը գրքի կազմը Հատված «Հայոց Հայրիկը գրքից»

Հայոց Հայրիկը

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Մարսեյլի Վասպուրականցիներու հայրենակց. միութեան

Հրատարակչության թիվ 1933

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Կենսագրական

Առկայություն Առկա

«Հայոց Հայրիկի կենսագրութիւնը, Հայ կեանքի եւ մտքի թանգարանի հաւասար ձեռնարկ մը'ն է» գրած է Հ.Ս. Երամեան Արդարե'ւ, դժուար է արժանավայել կերպով պատկերաւորել կեանք մը, որ ծրարուած է, մշակութային, քաղաքական և պատմական այնպիսի մեծարժէք մասունքներով, որոնց մէկ մասը թէեւ ծանոթ եւ գրի առնուած արդէն, սակայն՝ դեռ անծանօթ եւ անբացատրելի կը մնան անոնց շատ մը մասերն ու շրջանները: Զարմանալի չէ բնաւ, որ ցարդ հրատարակւած բազմաթիւ ու արժէքաւոր երկեր եւ ուսումնասիրութիւնները չի կրցան ամբողջացնել կենսագրութիւնն ու գործերը վերջին դարու Հայ ամենամեծ դէմքերէն մէկուն:

Ամրագրել գիրքը