Հոգիի Ձայներ գրքի կազմը Հատված «Հոգիի Ձայներ գրքից»

Հոգիի Ձայներ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1949

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Նախաբան Նիսի հանգրուանիս մէջ, 1892էն ի վեր դիզուած ձեռագիրներս դասաւորելով եւ մասամբ բարեփոխելով, անանցմով կազմեցի արձակներուս երկրորդ հաւաքածոն՝ «Հոգիի Ձայներ» (առաջինը համարելով «Տարագրի մը Յուշատետրը», որ նախորդ պատերազմին Գահիրէի մէջ տպագրուած ըլլալուն շատերու ծանոթ չէ): Այդ բազմաթիւ գրուածքներէն ոմանք տարիներու ընթացքին արդէն հրատարակուած են զանազան թերթերու, հանդէսներու, հաւաքածուներու եւ տարեգիրքերու մէջ, ոմանք ալ բոլորովին նոր են եւ անտիպ, մասնաւորապէս Օրագրէս էջերը, որոնց մէջ յուշագրուած են կեանքիս ուշագրաւ գրուագները: Քանի մը առանձին գլուխներու մէջ ամփոփեցի հրատարակելի արձակներս, - Քերթուածներ, Բնանկարներ, Նորաւեպներ, Օրագիրներ եւ Այլազան: Կը յուսամ թէ նորատիպ գիրքերուս շարքին այս երկրորդ հատորը եւս պիտի ունենայ յաջորդներ, եթե ողջ մնամ եւ յաջողիմ ամբողջացնեմ գրական համեստ վաստակս: Նիս Վ. Մալէզեան

Ամրագրել գիրքը