Հովհաննես Աբելյան գրքի կազմը Հատված «Հովհաննես Աբելյան գրքից»

Հովհաննես Աբելյան

Հեղինակ Հայկական Թատերական Ընկերություն

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1965

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Մեծ կյանքի ու մեծ գործի մարդը Հովհաննես Աբելյա՛ն... Ինչ մե՛ծ ու բազմերանգ կյանք է ամփոփված այդ անվան մեջ, ինչքա՜ն ստեղծագործական սխրանքներ մթերված, և ինչքա՜ն մարդեղություն հեղված... Հովհաննես Աբելյա՛ն... Մեկը նրանցից, որոնք կյանքը հաստատել են կրքավառ սիրով, որպեսզի իրենց ստեղծագործության սնունդը լինի զորեղ ու անսպառ, որպեսզի թորված, զտված իրենց գեղարվեստական կերտվածքը դառնա այդ կյանքի բնորոշ, թավ ու կուռ պատկերը:

Ամրագրել գիրքը