Հովհաննես Հովհաննիսյան գրքի կազմը Հատված «Հովհաննես Հովհաննիսյան գրքից» Հատված «Հովհաննես Հովհաննիսյան գրքից» Հատված «Հովհաննես Հովհաննիսյան գրքից»

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Հեղինակ Գարեգին Հովսեփյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1957

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Մենագրություն

Առկայություն Առկա

Այս մենագրությունը նվիրված է հայ ականավոր բանաստեղծ Հովհ. Հովհաննիսյանի կյանքին ու գրական գործունեությանը: Մանրամասն վերլուծության է ենթարկված բանաստեղծի քնարերգությունը, ինչպես և պատմա-գրական հայացքները: Ներածության փոխարեն Բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննիսյանի անունը մոտ ու հարազատ է բոլորին, ով սիրում է պոետական արվեստը: Հովհաննիսյանի ժառանգությունը քանակով մեծ չէ, բայց հայկական պոեզիայի զարգացման կարևոր էտապ է հանդիսանում և հաստատուն կերպով մտել է հայ կուլտուրայի ոսկե ֆոնդը: Նրա ստեղծագործության մեջ արտահայտված հարազատ ժողովրդի մտքերն ու մտքերն ու ակնկալությունները, սեղծագործության դեմոկրատական գաղափարախոսությունը, որը պայմանավորված է հեղինակի սերտ կապով ժողովրդի հետ, ապահովել են Հովհաննիսյանի ստեղծագործության մնայուն նշանակությունը հայկական գեղարվեստական մշակույթի պատմության մեջ:

Ամրագրել գիրքը