< 1 2 3 > >>
Աշխարհայացք և վարպետություն

Աշխարհայացք և վարպետություն

Հեղինակ Էդվարդ Ջրբաշյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1967

Լեզու Արևելահայերեն

Գրքում ներկայացված են հեղինակի տպագրված և անտիպ ուսումնասիրությունները՝ նվիրված էսթետիկայի, գրականության և պատմության հարցերին: Ստեղծագործության մեծ աշխարհայացքի վճռական նշանակության և գեղարվեստական վարպետության բազմազան ձևերի քննությունը կազմում է գրքի հիմնական բովանդակությունը:

Ոսկե հունձ

Ոսկե հունձ

Հեղինակ Կարապետ Սիտալ

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Կարապետ Սիտալը սփյուռքահայ գրականության ճանաչված դեմքերից մեկն է: Իր գրական ստեղծագործություններով և հայրենասիրական-հասարակակն գործունեությամբ նա նվաճել է արտասահմանյան հայության լայն խավերի սերն ու հարգանքը: Սիտալը անմիջական մասնակից է սփյուռքում ստեղծված նորագույն գրականության, որն իր ներշնչումն ստանում է Սովետական Հայաստանի գոյության փաստից, նրա մագնիսացնող իրականությունից և աշխարհացրիվ հայության ապրած երկրների դասակարգային պայքարից:

Տափաստանում

Տափաստանում

Հեղինակ Արշալույս Սարոյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

Ակնարկների այս շարքը նվիրված է խամ ու խոպան հողերի յուրացման գործում Հայաստանի կոմերիտականների ու երիտասարդության մասնակցությունը: Հեշինակը գրի է առել իր անձնական տպավորությունները:

Արշավիր Ղարագյուլյան

Արշավիր Ղարագյուլյան

Հեղինակ Արշավիր Ղարագյուլյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1966

Լեզու Արևելահայերեն

Առաջին և երկրորդ տեսիլը կատարվում է նախաբեմում: Դեկորանման վարագույրի վրա պատկերված է նրբանցք: Աջ կողմում՝ Արզումանի երկհարկանի տան ճակատն է, ձախ կողմում՝ կամարաձև քարե դարպաս: Դարպասից մինչև Արզումանի տունը պարիսպ է:

Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

Հեղինակ Վահրամ Թերզիբաշյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1964

Լեզու Արևելահայերեն

«Հայ դրամատուրգիայի պատմության» առաջին գիրքը լույս տեսավ 1959 թվականին և շուտով սպառվեց: Պետք է նկատի ունենալ, որ դրամատուրգիան անխզելիորեն կապված լինելով թատրոնի հետ՝ պահանջում է թատրոնի պատմության լիակատար իրազեկություն, ինչ որ մեր պայմաններում առայժմ հնարավոր պէ, քանի դեռ չի գրված հայ թատրոնի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը:

< 1 2 3 > >>