< 1 2 3 > >>
Տափաստանում

Տափաստանում

Հեղինակ Արշալույս Սարոյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

Ակնարկների այս շարքը նվիրված է խամ ու խոպան հողերի յուրացման գործում Հայաստանի կոմերիտականների ու երիտասարդության մասնակցությունը: Հեշինակը գրի է առել իր անձնական տպավորությունները:

Արշավիր Ղարագյուլյան

Արշավիր Ղարագյուլյան

Հեղինակ Արշավիր Ղարագյուլյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1966

Լեզու Արևելահայերեն

Առաջին և երկրորդ տեսիլը կատարվում է նախաբեմում: Դեկորանման վարագույրի վրա պատկերված է նրբանցք: Աջ կողմում՝ Արզումանի երկհարկանի տան ճակատն է, ձախ կողմում՝ կամարաձև քարե դարպաս: Դարպասից մինչև Արզումանի տունը պարիսպ է:

Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

Հայ դրամատուրգիայի պատմություն

Հեղինակ Վահրամ Թերզիբաշյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1964

Լեզու Արևելահայերեն

«Հայ դրամատուրգիայի պատմության» առաջին գիրքը լույս տեսավ 1959 թվականին և շուտով սպառվեց: Պետք է նկատի ունենալ, որ դրամատուրգիան անխզելիորեն կապված լինելով թատրոնի հետ՝ պահանջում է թատրոնի պատմության լիակատար իրազեկություն, ինչ որ մեր պայմաններում առայժմ հնարավոր պէ, քանի դեռ չի գրված հայ թատրոնի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը:

Մեր թատրոնները

Մեր թատրոնները

Հեղինակ Հրայր Հովակիմյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

«Մեր թատրոնները» աշխատության մեջ տրված է պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային, Ամո Խարազյանի անվան, երաջշտական կոմեդիայի թատրոնների անցած ուղու համառոտ ուրվագիծը:

Վաղարշակ Նորենց - Բանաստեղծություններ

Վաղարշակ Նորենց - Բանաստեղծություններ

Հեղինակ Վաղարշակ Նորենց

Հրատարակչություն Պետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1936

Լեզու Միջին հայերեն

Բանաստեղծությունների այս գիրքն ամփոփում ե իմ գրական ուղեգնացության քիչ թե շատ կարևոր մոմենտները: Ժողովածուն կազմելիս յես աշխատել եմ ընտրել այնպիսի նմուշներ, վորոնք բնորոշ լինեն իմ գրական ճանապարհի տվյալ ետապի համար և, միաժամանակ, արվեստի տեսակետից՝ գրքի ընդհանուր մակարդակից ցած չլինեն:

< 1 2 3 > >>