< 1 2 3 > >>
Արտասահմանյան ժամանակակից հայ գրողներ

Արտասահմանյան ժամանակակից հայ գրողներ

Հեղինակ Հր. Գրիգորյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

Ներկա ժողովածուն ընդգրկում է արտասահմանյան ժամանակակից պրոգրեսիվ-դեմոկրատական հայ գրականության որոշ նմուշներ: Ձեռքի տակ նյութեր չունենալու պատճառով մենք հնարավորություն չունեցանք զետեղելու ստեղծագործություններ մի շարք գրողներից, որոնք կարող էին տեղ գրավել այս գրքում: Այս տեսակետից սա առաջին փորձն է. առաջիկայում անշուշտ հնարավոր կլինի շատ ավելի աշբողջական ներկայացնելու գաղութահայ դեմոկրատական գրականություն:

Հայկական կինոարվեստը 2

Հայկական կինոարվեստը 2

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

1958թ. Ինստիտուտը լույս ընծայելով «Սովետահայ կինոարվեստը» ժողովածուն, սկիզբ դրեց սովետահայ կինոյի պատմության ու տեսության հարցերին նվիրված ուսումնասիրությունների պարբերական հրատարակությանը:

Հայրենի գրականություն ( դասագիրք միջնակարգ և ոչ լրիվ միջնակարգ դպրոցի VI դասարանի համար )

Հայրենի գրականություն ( դասագիրք միջնակարգ և ոչ լրիվ միջնակարգ դպրոցի VI դասարանի համար )

Հեղինակ Աս. Ասատրյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

«Լեզուն անշուշտ ամենաազնիվ գործիքն է, որի միջոցով մի մարդ իր ներքին հոգեվիճակն է արտահայտում այլ մարդկանց: Առանց լեզվի ոչ անհատը, ոչ էլ մանավանդ ժողովուրդը ի վիճակի չէ իր մտքերն ու զգացմունքները հաղորդելու ուրիշներին, մանավանդ ավանդելու հաջորդ սերունդներին»: Խաչատուր Աբովյան

Հակոբ Պարոնյան ( կյանքը և հրապարակախոսությունը )

Հակոբ Պարոնյան ( կյանքը և հրապարակախոսությունը )

Հեղինակ Գառնիկ Ստեփանյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1964

Լեզու Արևելահայերեն

«Պիտի հալածվիմ, պիտի ծեծվիմ, վնաս չունի. Սոկրատ ալ հալածվեցավ. ապագա սերունդը պիտի անմահացնե իմ անունս»: Հայ գրողներից քչերի մասին է ստեղծվել այնքան հարուստ գրականություն, որքան մեծ երգիծաբան Հակոբ Պարոնյանի: Սկսած ութսունական թվականներից մինչև մեր օրերը շարունակ գրվել է նրա մասին, խոսվել: Գրել են սկսնակ գրիչներ, գրել են ականավոր բանասերներ, գորղներ ու գրականագետներ: Եվ դա շատ բնական է.

Պիեսների Ժողովածու ( Սովետահայ դրամատուրգիա 5 )

Պիեսների Ժողովածու ( Սովետահայ դրամատուրգիա 5 )

Հեղինակ Բազմաթիվ

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

Սովետահայ դրամատուրգիա Պիեսների Ժողովածու 5-րդ գիրք Մի աղքատիկ ներքնահարկ, ուր զանազան ուղղությամբ կապված պարանների վրա սպիտակեղեն է փռված: Վարագույրը բացվելիս, ներքնահարկի մի անկյունում Բաբեն լվացք է անում, իսկ Աննետան, տխուր մի երգ մրմռալով, նոր սպիտակեղեններ է փռում պարաններին: Փոքր-ինչ հետո Բաբեն դադարեցնում է լվացքը և, թոտենալով պատուհանին, անհանգիս նայում է դեպի դուրս: Բաբե. - Սենկոն ուշացավ... Աննետա. - Էլի՞ դու նրան Սենկո ասացիր: Բաբե. - Իսկ դու նեղացա՞ր: Աննետա. - Այո, նեղացա, դա ի՞նչ անուն է՝ «Սենկո»... (Հպարտ և ինքնագոհ տոնով) Կամո՜, Կամո՜՝

< 1 2 3 > >>