<< < 1 2 3 4 > >>
Հայոց Հայրիկը

Հայոց Հայրիկը

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Մարսեյլի Վասպուրականցիներու հայրենակց. միութեան

Հրատարակչության թիվ 1933

Լեզու Արևմտահայերեն

«Հայոց Հայրիկի կենսագրութիւնը, Հայ կեանքի եւ մտքի թանգարանի հաւասար ձեռնարկ մը'ն է» գրած է Հ.Ս. Երամեան Արդարե'ւ, դժուար է արժանավայել կերպով պատկերաւորել կեանք մը, որ ծրարուած է, մշակութային, քաղաքական և պատմական այնպիսի մեծարժէք մասունքներով, որոնց մէկ մասը թէեւ ծանոթ եւ գրի առնուած արդէն, սակայն՝ դեռ անծանօթ եւ անբացատրելի կը մնան անոնց շատ մը մասերն ու շրջանները:

Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար

Հարիւր իննսուն պատմություն մանուկներու համար

Հեղինակ Կանոնիկոս Շմիդ

Հրատարակչություն Մխիթարեան Տպարան

Հրատարակչության թիվ 1921

Լեզու Արևմտահայերեն

Գրքիս գաղղիերէնի թարգմանիչը Անդրէաս վան Հասելթ՝ իւր յառաջաբանին մէջ, զոր ի սկզբան գրքիս քաղուածաբար կը դնենք, գրեթէ ամյն բան ըսած եւ դրուատիքն ըրած է թէ գործոյս հեղինակին եւ թէ գրքին բովանդակութեանը: Ուստի մենք աւելորդ կը համարինք այդ մասին խօսիլ: Մենք կը յաւելունք հետեւեալը: Մանկութեան առաջին կրթութեան ...

Ճամբորդը

Ճամբորդը

Հեղինակ Ավետիս Ահարոնեան

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1926

Լեզու Արևմտահայերեն

Մասսի ոտքերին՝ Արարատեան դաշտի գիւղերից մէկում, քառասուն տարուց ի վեր տիրացու էր Սօղոն, միաժամանակ ժամկոչ, մեռել լուացող ու գերեզմանափոր: Փոքրիկ մարդ էր նա, կարճահասակ ու վտիտ՝ ինչպէս բոստանի խրտուիլակ. պարանոցը միշտ մի փոքր թեք՝ դէպի ձախ, որ նրան տալիս էր աւելի հեզ, աւելի խղճուկ տեսք...

Դժոխքը երկրի վրա

Դժոխքը երկրի վրա

Հեղինակ Վաղինակ Բեքարյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

Վաղինակ Բեքարյանի «Դժողքը երկրի վրա» վեպի թեման առնված է արևմտահայերի կյանքից: Վեպում գործողությունը զարգանում է Նիկոմիտիայի մրջանի Նոր-Գյուղում, ուր բնակվում են հայերը: Սուլթանական Թուրքիայի ռեակցիոն կառավարությունը 1915 թվականին, համաշխարհային առաջին պատերազմի տարիներին, ինչպես բոլոր արևմտահայերին, նմանապես և Նոր-Գյուղի ազգաբնակչության ականավոր մարդկանց նախ ձերբակալում, գնդակահարում է, ապա ձեռնամուխ է լինում համաժողովրդական տեղահանության:

Սուրբ Ղազար (Մայրավանք Մխիթարեան Միաբանութեան)

Սուրբ Ղազար (Մայրավանք Մխիթարեան Միաբանութեան)

Հեղինակ Անհայտ

Հրատարակչություն Ս. Ղազար

Հրատարակչության թիվ 1966

Լեզու Գրաբար

Եվրոպա անցնող ամէն հայ ուղեւոր, ուխտաւորի պէս կու գայ այցելելու Ս. Ղազար՝ Մխիթարեան Միաբանութեան մայրավանքը, հիմնուած Մեծն Մխիթար Սեբաստացիէն: Ս. Ղազարի վանքը, Վենետիկի գեղազուարճ լճակին վրայ ակունքի մը պէս զետեղուած, դարձած է արդարեւ ԺԸ. դարուն՝ հայկական գրականութեան վերածնունդի վաժարանը, եւ այդ պատճառով բոլոր ազգայինները կ'ուզեն զայն տեսնել, ճանչնալ եւ հաղորդուիլ անոր հոգեկան եւ մտաւորական շունչով:

<< < 1 2 3 4 > >>