<< < 1 2 3 4 > >>
Հակոբ Պարոնյան

Հակոբ Պարոնյան

Հեղինակ Գևորգ Մադոյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

Մենագրության մեջ հեղինակը քննում է Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունները, նշում նրանց դեմոկրատական-ռեալիստական նպատակասլացությունն ու այն դերը, որ այդ երկերը խաղացել են հայ մատենագրությունե, մասնավորապես սատիրական գրականությունը զարգացնելու ուղղությամբ: Մենագրության հեշինակը ավելի հանգամանորեն կանգ է առնում Պարոնյանի խմբագրած պարբերականների՝ ազգային կյանքում խաղացած կարևոր դերի վրա: Ինչպես նաև պատկերում է մեծ երգիծաբանի անցած ուղին՝ կյանքն ու հասարակական գործունեությունը:

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Հովհաննես Հովհաննիսյան

Հեղինակ Գարեգին Հովսեփյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1957

Լեզու Արևելահայերեն

Այս մենագրությունը նվիրված է հայ ականավոր բանաստեղծ Հովհ. Հովհաննիսյանի կյանքին ու գրական գործունեությանը: Մանրամասն վերլուծության է ենթարկված բանաստեղծի քնարերգությունը, ինչպես և պատմա-գրական հայացքները:

Ժողովրդի բարեկամ Մարատը

Ժողովրդի բարեկամ Մարատը

Հեղինակ Օլշևսկի

Հրատարակչություն Պետական հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1935

Լեզու Արևելահայերեն

Արևմուտքում պատմա-կենսագրական վեպը - մոդա յե, մենք կասեյինք նույնիսկ - համաճարակ: Ում մասին ասես, ինչ ասես և ինչպես ասես, վոր չեն գրում: Մորրուա-ի, Ցվեյգի տաղանդավոր վեպերը, և հայրենասիրական խալտուրայի զանգվածները թափվում են ընթերցողի գլխին: Ինչո՞վ բացատրել և արդարացնել այս համաճարակը:

Ալիսի սիրահարը

Ալիսի սիրահարը

Հեղինակ Քսավիէ Տը Մօնթէբէն

Հրատարակչություն Ժամանակ

Հրատարակչության թիվ 1926

Լեզու Արևմտահայերեն

Անձնասպանութեամբ իր վիճակին ... հանգույցը խզելու որոշումը տալէն անմիջապէս վերջը՝ նորէն ցուցուց իր պաղարիւնութիւնը իր տիրապետութիւունը իր անձի վրայ, և վերստացաւ իր մտքի ազատութիւնը. բայց անկարելի եղաւ իրեն, հակառակ մեծ ճիգերու, վտարել տրտմութեան արտայայտութիւնը կամ գոնէ այն մելամաղձոտութիւնը, որ դրոշմուած էր իր դեմքին վրայ:

Դրամատիկական Երկեր

Դրամատիկական Երկեր

Հեղինակ Լևոն Սաղաթելյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

Լևոն Մկրտչի Սաղաթելյանը պատկանում է սովետահայ գրողների անդրանիկ սերնդին: Գրական ասպարեզ մտնելով սովետահայ դրամատուրգիայի սկզբնավորման մրջանում և իր ստեղծագործությունների նյութ դարձնելով հայ գյուղը, նա ուրույն տեղ գրավեց մեր գրականության պատմության մեջ:

<< < 1 2 3 4 > >>