<< < 1 2 3 4 > >>
Մեր թատրոնները

Մեր թատրոնները

Հեղինակ Հրայր Հովակիմյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

«Մեր թատրոնները» աշխատության մեջ տրված է պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային, Ամո Խարազյանի անվան, երաջշտական կոմեդիայի թատրոնների անցած ուղու համառոտ ուրվագիծը:

Վաղարշակ Նորենց - Բանաստեղծություններ

Վաղարշակ Նորենց - Բանաստեղծություններ

Հեղինակ Վաղարշակ Նորենց

Հրատարակչություն Պետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1936

Լեզու Միջին հայերեն

Բանաստեղծությունների այս գիրքն ամփոփում ե իմ գրական ուղեգնացության քիչ թե շատ կարևոր մոմենտները: Ժողովածուն կազմելիս յես աշխատել եմ ընտրել այնպիսի նմուշներ, վորոնք բնորոշ լինեն իմ գրական ճանապարհի տվյալ ետապի համար և, միաժամանակ, արվեստի տեսակետից՝ գրքի ընդհանուր մակարդակից ցած չլինեն:

Հայկական գիրքը Վրաստանում 1921- 1938

Հայկական գիրքը Վրաստանում 1921- 1938

Հեղինակ Վրացական ՍՍՌ Պետական Գրապալատ

Հրատարակչություն Վրացական ՍՍՌ Պետական Գրապալատ

Հրատարակչության թիվ 1941

Լեզու Արևելահայերեն

Լենինի-Ստալինի պարտիայի ազգային քաղաքականության անշեղ կիրառման հետևանքով փարթամ կերպով զարգանում է Վրաստանի տերիտորիայում ապրող ազգությունների լեզուներով տպագրվող գրքերի գործը: Դրա փայլուն ապացույցն է Վրաստանում 192-1938թ.թ. ընթացքում հայերեն լեզվով թողարկված գրքերի վերաբերյալ առաջիկա բիբլիոգրաֆիան:

Զարզանդ Դարյան ( պատմվածքներ )

Զարզանդ Դարյան ( պատմվածքներ )

Հեղինակ Զարզանդ Դարյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

Միխայիլ Գրեխով Կիսավեր տան փլատակներից ծուխ է բարձրանում: Ցուրտ քամին խառնում է ծխի գորշ քուլաները, գզգզում և ցրում ամայի շրջապատի վրա: Փուլ եկած պատերի միջից, քարերի արանքներից դուրս են ցցվել սրբաշատ գերանների հողոտ ծայրերը: Տեղ-տեղ հողը շռռալով ցած է թափվում՝ բաց անելով դեղնած եղեգը:

Արտասահմանյան ժամանակակից հայ գրողներ

Արտասահմանյան ժամանակակից հայ գրողներ

Հեղինակ Հր. Գրիգորյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

Ներկա ժողովածուն ընդգրկում է արտասահմանյան ժամանակակից պրոգրեսիվ-դեմոկրատական հայ գրականության որոշ նմուշներ: Ձեռքի տակ նյութեր չունենալու պատճառով մենք հնարավորություն չունեցանք զետեղելու ստեղծագործություններ մի շարք գրողներից, որոնք կարող էին տեղ գրավել այս գրքում: Այս տեսակետից սա առաջին փորձն է. առաջիկայում անշուշտ հնարավոր կլինի շատ ավելի աշբողջական ներկայացնելու գաղութահայ դեմոկրատական գրականություն:

<< < 1 2 3 4 > >>