<< < 1 2 3 4 5 > >>
Սավառնող դրոշ

Սավառնող դրոշ

Հեղինակ Ստեփան Զորյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

Մինասը ակնոցներն աչքերին, իր խանութի առջև նստած, լրագիր է կարդում: Նրան լսում են պայտար Թողոսը, ժամկոչ Անտոնը, անտառապահ Վանոն, դարբին Թորոսը և մի քանի գյուղացի մարդիկ, կանայք ու երիտասարդներ: Մինասի աջ կողմը, խանութի շեմքին, կավե ամանների մոտ, նստած է Տոլստոյի նման մի ծերունի, ձախ կողմը կանգնած է չոր-չոր դեմքով, ձեռքերը կրծքին խաչած, մի պառավ կին և միամիտ աչքերով սրան-նրան է նայում շարունակ...

Գրաքննադատական Ակնարկներ

Գրաքննադատական Ակնարկներ

Հեղինակ Հրայր Մուրադյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1965

Լեզու Արևելահայերեն

Այն սերունդը, որին պատկանում էր Հրայր Մուրադյանը, գործունեության ասպարեզ իջավ 30-ական թվականների կեսերին: Շուրջ երեք տասնամյակ տևող նրա գրական ուղին իմաստավորվել է անխոնջ աշխատանքով ու ազնիվ նվիրվածությամբ մայրենի գրականությանն ու գիտությանը: Եվ երբ թերթում ենք նրա կենսագրական էջերը, մեր առջև հառնում է ջերմ հայրենասեր գրականագետ-քննադատի կերպարը, որի մեջ այնպես գեղեցիկ ներդաշնակված էին մարդկային առաքինությունները գրականագետի արժանիքների հետ:

Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար)

Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար)

Հեղինակ Աս. Ասատրյան

Հրատարակչություն Լույս

Հրատարակչության թիվ 1970

Լեզու Արևելահայերեն

Հայերենի գրականություն (դասագիրք 6-րդ դասարանի համար) Հաստատված է ՍՍՀ լուսավորության մինիստրության կողմից Քսանյոթերորդ հրատարակություն

Նրա ճանապարհը (գիրք երրորդ)

Նրա ճանապարհը (գիրք երրորդ)

Հեղինակ Շահեն Թաթիկյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

«Նրա ճանապարհը» տրիլոգիայի երրորդ գիրքը ընդգրկում է 1933-41թթ. միջև ընկած մեր երկրի քաղաքական հասարակական կյանքի կարևոր իրադարձությունները: Ինչպես նախորդ գրքերում, այնպես էլ այս հատորում գործողությունները հիմնականում պտտվում են Արմենյանների ընտանիքի շուրջ:

Մարդու սերը

Մարդու սերը

Հեղինակ Վալտեր Արամյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Թաթոսին ես տեսա, երբ նա դեռ նոր էր եկել ծայր հյուսիս: Այդ ժամանակես ապրում էի Կալիմա գետի ձախ ափին և այդ տեղն այդպես էլ կոշվում էր՝ «Ձախ ափ»: Ձմռան երեկո էր, ճանապարհային վարչության կադրերի բաժնի վարիչ Ուլասովսկու առանձնասենյակում նստած էր փոքրահասակ, նեղլիկ դեմքով, կարմրած աչքերով Թաթոսը:

<< < 1 2 3 4 5 > >>