<< < 1 2 3 4 5 > >>
Արտասահմանյան գրականության պատմություն

Արտասահմանյան գրականության պատմություն

Հեղինակ Հովհաննես Մամիկոնյան

Հրատարակչություն Հայպետուսմանկհրատ

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

Դանթեով ավարտվում է ֆեոդալական միջնադարը և միաժամանակ սկսվում նոր դարաշրջան Արևմտյան Եվրոպայի կուլտուրայի ու գրականության մեջ, որն ընդունված է անվանել Վերածնության դարաշրժան, կամ ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում՝ Ռենեսանս: Վերածնությունն ամենից աժաջ սկսվեց Իտալիայում, մոտավորապես XIV դարի երկրորդ քառորդից, իսկ XV դարի երկրորդ կեսից իրենց վերածնունդն ապրեցին Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Ֆրանսիան, Անգլիան, Իսպանիան:

Յոթ երգ Հայաստանի մասին

Յոթ երգ Հայաստանի մասին

Հեղինակ Գևորգ Էմին

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Բանաստեղծ Գևորգ Էմինի «Յոթ երգ Հայաստանի մասին» ակնարկը յոթ դրվագներ են նվիրված հայ ժողովրդի պատմությանը՝ ամենահին ժամանակներից մինչև այսօր: «Երգ դարի մասին», «Երգ քարի մասին», «Երգ ջրի մասին», «Երգ հողի մասին», «Երգ հրի մասին», «Երգ գրի մասին», «Երգ-երգոց», - այս բոլոր երգերում պատկերված է հայ ժողովրդի կենսահաստատ ուժը, նրա ստեղծագործ ոգին, որն իր մեծ վերածնունդն է ապրում այսօր:

Ալպիական մանուշակ

Ալպիական մանուշակ

Հեղինակ Ակսել Բակունց

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ է նստում, բերդի ատամնաձև պարիսպները կորչում են սպիտակ ամպերի մեջ, միայն սևին են անում բարձր բուրգերը։ Հեռվից ավերակներ չեն երևում և այնպես է թվում, թե բուրգերի գլխին հսկում կա, գոց են ապարանքի երկաթե դռները, աշտարակի գլխից մեկը ահա ձայն է տալու քարափը բարձրացողին։

Մարգարիտը

Մարգարիտը

Հեղինակ Ջոն Ստայնբեք

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

«Քաղաքում պատմում են մեծ մարգարիտի մասին, թե ինչպես գտնվեց և ինչպես նորից կորսվեց: Պատմում են մարգարիտ որսացող Քինոյի, նրա կնոջ՝ Խուանայի և մանկիկի՝ Քոյոթիթոյի մասին: Եվ քանի որ հաճախ է պատմվել այս պատմությունը, արդեն արմատ է գցել ամեն մի մարդու մտքում: Ինչպես բոլոր հեքիաթներում, որոնք պատմվում են ու վերապատմվում և տեղ են գրավում մարդկանց սրտերում, այստեղ էլ՝ լոկ լավ ու վատ, սև ու սպիտակ, բարի ու չար բաներ կան, բայց ոչ միջին երանգներ: Եթտ այս պատմությունը առկա է, գուցե ամեն ոք յուրահատուկ կերպով հասկանա և հենց իր կյանքը տեսնի այստեղ: Համենայն դեպս քաղաքում ասում են, թե...»

Եզովպոս Խիկար

Եզովպոս Խիկար

Հեղինակ Հուսիկ Խանդամուրյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1963

Լեզու Արևելահայերեն

Մի օր հույն վաճառական Արքիդեսը գյուղ գնաց իր կալվածքի գործերին ծանոթանալու: Հեռվից տեսնելով տիրոջ գալը, պարտիզպանը նրա համար մի կողով թուզ հավաքեց: Արքիդեսը թուզով լի կողովը հանձնեց ստրուկներին և ինքը գնաց բաղնիք: Վերադարձից հետո, երբ պահանջեց կողովը, տեսավ, որ կողովի մեջ ոչինչ չէր մնացել, բացի մի քանի տերևից:

<< < 1 2 3 4 5 > >>