<< < 2 3 4 5 6 > >>
Սովետահայ գրականության պատմություն (երկրորդ հատոր)

Սովետահայ գրականության պատմություն (երկրորդ հատոր)

Հեղինակ Ս. Աղաբաբյան

Հրատարակչություն Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1965

Լեզու Արևելահայերեն

«Սովետահայ գրականության պատմության» երկրորդ հատորը, որ պատրաստել է Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի սովետական գրականության սեկտորը, ընդգրկում է գրականության զարգացման ընթացքը Հայրենական մեծ պատերազմի (1941-1945) և հետպատերազմյան (1945-1964) ժամանակաշրջանում:

Սովետահայ գրականության պատմություն (առաջին հատոր)

Սովետահայ գրականության պատմություն (առաջին հատոր)

Հեղինակ Հ. Ֆելեքյան

Հրատարակչություն Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

Սովետահայ գրականության պատմությունը սկսվում է Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատումով: Սովետահայ գրականության անմիջական ակունքները, սակայն, հասնում են մինչև XX դարի սկիզբը, երբ Ռուսաստանում ծավալվում են բանվորական մասսայական շարժումները: Բանվոր դասակարգի ռևոլյուցիոն, ազատագրական պայքարում ձևավորվում են պրոլետարական հայ գրականությունը...

Արտասահմանյան գրականության պատմություն

Արտասահմանյան գրականության պատմություն

Հեղինակ Հովհաննես Մամիկոնյան

Հրատարակչություն Հայպետուսմանկհրատ

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

Դանթեով ավարտվում է ֆեոդալական միջնադարը և միաժամանակ սկսվում նոր դարաշրջան Արևմտյան Եվրոպայի կուլտուրայի ու գրականության մեջ, որն ընդունված է անվանել Վերածնության դարաշրժան, կամ ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում՝ Ռենեսանս: Վերածնությունն ամենից աժաջ սկսվեց Իտալիայում, մոտավորապես XIV դարի երկրորդ քառորդից, իսկ XV դարի երկրորդ կեսից իրենց վերածնունդն ապրեցին Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Ֆրանսիան, Անգլիան, Իսպանիան:

Յոթ երգ Հայաստանի մասին

Յոթ երգ Հայաստանի մասին

Հեղինակ Գևորգ Էմին

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Բանաստեղծ Գևորգ Էմինի «Յոթ երգ Հայաստանի մասին» ակնարկը յոթ դրվագներ են նվիրված հայ ժողովրդի պատմությանը՝ ամենահին ժամանակներից մինչև այսօր: «Երգ դարի մասին», «Երգ քարի մասին», «Երգ ջրի մասին», «Երգ հողի մասին», «Երգ հրի մասին», «Երգ գրի մասին», «Երգ-երգոց», - այս բոլոր երգերում պատկերված է հայ ժողովրդի կենսահաստատ ուժը, նրա ստեղծագործ ոգին, որն իր մեծ վերածնունդն է ապրում այսօր:

Ալպիական մանուշակ

Ալպիական մանուշակ

Հեղինակ Ակսել Բակունց

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1962

Լեզու Արևելահայերեն

Կաքավաբերդի գլխին տարին բոլոր ամպ է նստում, բերդի ատամնաձև պարիսպները կորչում են սպիտակ ամպերի մեջ, միայն սևին են անում բարձր բուրգերը։ Հեռվից ավերակներ չեն երևում և այնպես է թվում, թե բուրգերի գլխին հսկում կա, գոց են ապարանքի երկաթե դռները, աշտարակի գլխից մեկը ահա ձայն է տալու քարափը բարձրացողին։

<< < 2 3 4 5 6 > >>