<< < 2 3 4 5 6 > >>
Մայրենի երգեր

Մայրենի երգեր

Հեղինակ Մարտիրոս Դաբաղյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1965

Լեզու Արևելահայերեն

Ես ճակատիս ջինջ քրտինքո՛վ միշտ հատուցի Ամեն պատառն իմ սեղանին դրված հացի: Եվ ըմպեցի բաժակ մի վառ կարմիր գինի, Որ իմ սրտից բխած երգը անո՝ւշ լինի...

Կոմեդիաներ

Կոմեդիաներ

Հեղինակ Ուիլյամ Շեքսպիր

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

Շեքսպիրի կոմեդիաները նրա հանճարի զարմանալի բազմազանության արտահայտությունն են, միաժամանակ հանդիսանալով նրա ստեղծագործության միասնական, անխզելի մասը։ Քննադատության մեջ պայմանական կերպով ընդունված է այդ կոմեդիաները բաժանել երկու խմբի՝ ռեալիստական և ռոմանտիկական։ Այս հատորում ամփոփված պիեսներից երեքը՝ «Տասներկուերորդ գիշերը», «Ոչնչից շատ աղմուկը» և «Վերոնայի երկու ազնվականները» պատկանում են այսպես կոչված ռոմանտիկական խմբին, իսկ...

Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության

Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության

Հեղինակ Հակոբ Մանանդյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

Հանգուցյալ ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի «Հայ ժողովրդի պատմության» ներկա հատորը ընդգրկում է հեղինակի անտիպ նյութերը և տպագրված այն աշխատությունները, որոնք վերաբերում են հայ ժողովրդի պատմական անցյալին, սկսած մարզպանության հաստատումից Հայաստանում [428 թ.] մինչև Բագրատունյաց թագավորության անկումը։

Հայ ժողովրդի պատմություն

Հայ ժողովրդի պատմություն

Հեղինակ Վ. Պարսամյան

Հրատարակչություն Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1958

Լեզու Արևելահայերեն

IX դարի երկրորդ կեսին Մերձավոր Արևելքում իշխող քաղաքական ուժերի փոխհարաբերություններում կատարվեցին զգալի փոփոխութ յուններ որոնք լուրջ նշանակություն ունեցան հայ ժողովրդի քաղաքական կյանքի հետագա զարգացման համար։ Այդ փոփոխություններից մեկը երբեմնի հզոր Արաբական խալիֆաթի թուլացումն էր։

Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Հեղինակ Աշոտ Աբրահամյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

«Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը» խորագրով ներկա աշխատության մեջ խոսվում է Հայկ. ՍՍՌ Պետական Մատենադարանում պահվող հին և միջնադարյան կարևորագույն այն ստեղծագործությունների մասին, որոնք համաշխարհային արժեք ներկայացնող ունիկումներ են:

<< < 2 3 4 5 6 > >>