<< < 3 4 5 6 7 > >>
Հոգիի Ձայներ

Հոգիի Ձայներ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1949

Լեզու Արևելահայերեն

Նիսի հանգրուանիս մէջ, 1892էն ի վեր դիզուած ձեռագիրներս դասաւորելով եւ մասամբ բարեփոխելով, անանցմով կազմեցի արձակներուս երկրորդ հաւաքածոն՝ «Հոգիի Ձայներ» (առաջինը համարելով «Տարագրի մը Յուշատետրը», որ նախորդ պատերազմին Գահիրէի մէջ տպագրուած ըլլալուն շատերու ծանոթ չէ):

Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ

Գոհարներ պարզ տուփերու մեջ

Հեղինակ Հրանդ Ապաճեան

Հրատարակչություն Արարատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևմտահայերեն

«Գոհարներ պարզ տուփերու մէջ»ը բանաստեղծական քերթուածներու հաւաքածոյ մը չէ բառին իսկական առումով, այլ Աստծոյ Խօսքին թանկագին ճշմարտութիւնները պարզ եւ անզարդ ոտանաւորներով եւ այլաբանական գրութիւններով յայտնելու փորձ մըն է: Տուփերը իմս են իսկ Գոհարները Աստուծոյ Խօսքը: Հեղինակին փափաքն է որ ընթերցողները տուփերը նետեն, բայց Գոհարները պահեն:

Յառաջ

Յառաջ

Հեղինակ Բազմաթիվ

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1958

Լեզու Արևմտահայերեն

Այս գործին ձեռնարկած ենք երկար վարարումներէ եւ պրպտումներէ յետոյ: Ի՞նչ խոսք որ օրաթերթի մը պահանջը՝ անժխտելի է Ֆրանսայի եւ հարեւան երկիրներու հայ գաղութներուն համար: Մօտաւորապէս յիսուն հազար հայրենակիցներ կը համրուին մեր յիշած սահմաններուն մէջ: Իւրաքանչիւր հայկական համախմբում ունի իր թերթը երբեմն մէկէ աւելին:

Պետրոս Ադամյան

Պետրոս Ադամյան

Հեղինակ Գառնիկ Ստեփանյան

Հրատարակչություն ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1944

Լեզու Արևելահայերեն

Հռչակավոր դերասան Պետրոս Ադամյանը հայ կուլտուրայի այն գործիչներից է, որոնք, շնորհիվ իրենց արտասովոր տաղանդի, դուրս են եկել հայկական շրջանակներից և դարձել համաշխարհային դեմքեր:

Կերոններ

Կերոններ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1911

Լեզու Արևմտահայերեն

Հոգիներուն խորը միստիկ, ու տառապող, Կերոնները, ըսփոփանքի տըրտմանոյշ ցօղ, Կը մարմըրին. մինչդեռ աչքերն արցունքով լի Կը համբուրեն մահուան երազն որ կ՛այլայլի:

<< < 3 4 5 6 7 > >>