<< < 3 4 5 6 7 > >>
Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության

Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության

Հեղինակ Հակոբ Մանանդյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու

Հանգուցյալ ակադեմիկոս Հակոբ Մանանդյանի «Հայ ժողովրդի պատմության» ներկա հատորը ընդգրկում է հեղինակի անտիպ նյութերը և տպագրված այն աշխատությունները, որոնք վերաբերում են հայ ժողովրդի պատմական անցյալին, սկսած մարզպանության հաստատումից Հայաստանում [428 թ.] մինչև Բագրատունյաց թագավորության անկումը։

Հայ ժողովրդի պատմություն

Հայ ժողովրդի պատմություն

Հեղինակ Վ. Պարսամյան

Հրատարակչություն Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1958

Լեզու

IX դարի երկրորդ կեսին Մերձավոր Արևելքում իշխող քաղաքական ուժերի փոխհարաբերություններում կատարվեցին զգալի փոփոխութ յուններ որոնք լուրջ նշանակություն ունեցան հայ ժողովրդի քաղաքական կյանքի հետագա զարգացման համար։ Այդ փոփոխություններից մեկը երբեմնի հզոր Արաբական խալիֆաթի թուլացումն էր։

Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Հեղինակ Աշոտ Աբրահամյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու

«Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը» խորագրով ներկա աշխատության մեջ խոսվում է Հայկ. ՍՍՌ Պետական Մատենադարանում պահվող հին և միջնադարյան կարևորագույն այն ստեղծագործությունների մասին, որոնք համաշխարհային արժեք ներկայացնող ունիկումներ են:

Ավագ

Ավագ

Հեղինակ Բ. Չուգասզեան

Հրատարակչություն YKP

Հրատարակչության թիվ 1984

Լեզու

14-րդ դարի հայ միջնադարեան արուեստի ամենանշանաւոր, ինքնատիպ դէմքերից է Աւագ Ծաղկողը: 13-14-րդ դդ. Արեւելեան Հայաստանում կազմակերպուած բարձր տիպի դպրոցները, կից նկարչական արուեստանոցներով անջնջելի հետք թողեցին հայոց մշակոյթի պատմութեան մէջ: Նման տիպի դպրոցներից մէկում՝ Գլաչորի համալսարանում խոշոր մանկավարժ ու գիտնական Եսայի Նմեցու մօտ իր կրթությունը ստացավ Աւագ Ծաղկողը: Թէ ո՞րտեղ եւ ե՞րբ է ծնուել նա յայտնի չէ: Աւագը պատկանում էր ուշ միջնադարում այնքան տարածուած աստանդական արուեստագէտների այն շարքին, որոնք շրջագայելով իւրացնում էին տարբեր արուեստների լաւագոյն նուաճումները ո ւիրենց անժխտելի մեծ անհատականութեան շնորհիւ ստեղծագործաբար վերամշակում դրանք:

Ճամբուս վրայ

Ճամբուս վրայ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1950

Լեզու

Գրեթէ տղայ էի, հազիւ 17 տարեկան: Տարտամ յիշողութեանցս մէջ առաջին տպաւորութիւնս մատ թարմ եւ ջինջ մնացած է տակաւին: 1888ի Հոկտեմբերի սկիզբները, Լեւոն Մազերօֆ անդամ Ռուսիսոյ Պետական Խորհուրդի, Կ. Պոլսի ռուսական դեսպանատան մեծ սրահին մէջ կը ցուցադրէր իր մեծահռչակ մօրեղբօր, Այվազովսքիի 24 ծովանկարները:

<< < 3 4 5 6 7 > >>