<< < 3 4 5 6 7 > >>
Մարգարիտը

Մարգարիտը

Հեղինակ Ջոն Ստայնբեք

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1961

Լեզու Արևելահայերեն

«Քաղաքում պատմում են մեծ մարգարիտի մասին, թե ինչպես գտնվեց և ինչպես նորից կորսվեց: Պատմում են մարգարիտ որսացող Քինոյի, նրա կնոջ՝ Խուանայի և մանկիկի՝ Քոյոթիթոյի մասին: Եվ քանի որ հաճախ է պատմվել այս պատմությունը, արդեն արմատ է գցել ամեն մի մարդու մտքում: Ինչպես բոլոր հեքիաթներում, որոնք պատմվում են ու վերապատմվում և տեղ են գրավում մարդկանց սրտերում, այստեղ էլ՝ լոկ լավ ու վատ, սև ու սպիտակ, բարի ու չար բաներ կան, բայց ոչ միջին երանգներ: Եթտ այս պատմությունը առկա է, գուցե ամեն ոք յուրահատուկ կերպով հասկանա և հենց իր կյանքը տեսնի այստեղ: Համենայն դեպս քաղաքում ասում են, թե...»

Եզովպոս Խիկար

Եզովպոս Խիկար

Հեղինակ Հուսիկ Խանդամուրյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1963

Լեզու Արևելահայերեն

Մի օր հույն վաճառական Արքիդեսը գյուղ գնաց իր կալվածքի գործերին ծանոթանալու: Հեռվից տեսնելով տիրոջ գալը, պարտիզպանը նրա համար մի կողով թուզ հավաքեց: Արքիդեսը թուզով լի կողովը հանձնեց ստրուկներին և ինքը գնաց բաղնիք: Վերադարձից հետո, երբ պահանջեց կողովը, տեսավ, որ կողովի մեջ ոչինչ չէր մնացել, բացի մի քանի տերևից:

Որսորդի հիշատակարանը

Որսորդի հիշատակարանը

Հեղինակ Իվան Տուրգենև

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1960

Լեզու Արևելահայերեն

Երեկոյան ես ու որսորդ Երմոլայը գնացինք «թռիչքի»... Բայց, գուցե, բոլոր ընթերցողներս չգիտեն, թե ինչ բան է թռիչքը: Լսեցեք ուրեմն, պարոնայք: Գարնանը՝ արևամուտից քառորդ ժամ առաջ, դուք հրացանով և անշուն մտնում եք պուրակը: Որևէ տեղ եք փնտրում ձեզ համար անտառի պռնկին մոտիկ, նայում եք ձեր շուրջը, նայում եք պիստոնին, ընկերներով աչքով եք անում իրար: Քառորդ ժամն անցավ: Արևը մայր մտավ, բայց անտառում դեռ լույս է. օդը մաքուր է և թափանցիկ. թռչունները շատախոսում են.

Սուտ հարսը

Սուտ հարսը

Հեղինակ Վաղինակ Բեքարյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1946

Լեզու Արևելահայերեն

Յանաչմայության տասնհինգ տարին լրանալիս, Տերմանենց Զատիկը այլևս չուզեց ուրիշի դռներին աշխատել ու տուն դարձավ պառավ տատի մոտ: Մանկուց որբ, մինչև տասը տարեկան հասակը ապրել էր տատի խնամքի տակ: Հետո յանաշմայության տարիներին, նորից տատն էր իրեն շահել, խնամել ու գուրգուրել՝ որպես միակ հարազատը աշխարհում:

Ազդարար

Ազդարար

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Մադրաս

Հրատարակչության թիվ 1970

Լեզու Գրաբար

Վասն որոյ խորհուրդ արարեալ՝ կոչէ զխաղախորդսն, այսինքն՝ զթապախսն, որոց հրամայէ՝ զի փոյթ ընդ փոյթ յօրինեալ գործեսցեն զբզազում կաշիս սպիտակս: Եվ բերեալ առաջի շահին՝ զսպիտակ կաշիսն, կոչէ զկօշկակարան՝ և հրամայէ որոց՝ զի միաչափ և բոլորաձև բնավ մանր հատցեն զկաշինս 'ի չափ միոյ դրամի:

<< < 3 4 5 6 7 > >>