<< < 3 4 5 6 7 > >>
Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը

Հեղինակ Աշոտ Աբրահամյան

Հրատարակչություն Հայպետհրատ

Հրատարակչության թիվ 1959

Լեզու Արևելահայերեն

«Մատենադարանի ձեռագիր գանձերը» խորագրով ներկա աշխատության մեջ խոսվում է Հայկ. ՍՍՌ Պետական Մատենադարանում պահվող հին և միջնադարյան կարևորագույն այն ստեղծագործությունների մասին, որոնք համաշխարհային արժեք ներկայացնող ունիկումներ են:

Ավագ

Ավագ

Հեղինակ Բ. Չուգասզեան

Հրատարակչություն YKP

Հրատարակչության թիվ 1984

Լեզու Գրաբար

14-րդ դարի հայ միջնադարեան արուեստի ամենանշանաւոր, ինքնատիպ դէմքերից է Աւագ Ծաղկողը: 13-14-րդ դդ. Արեւելեան Հայաստանում կազմակերպուած բարձր տիպի դպրոցները, կից նկարչական արուեստանոցներով անջնջելի հետք թողեցին հայոց մշակոյթի պատմութեան մէջ: Նման տիպի դպրոցներից մէկում՝ Գլաչորի համալսարանում խոշոր մանկավարժ ու գիտնական Եսայի Նմեցու մօտ իր կրթությունը ստացավ Աւագ Ծաղկողը: Թէ ո՞րտեղ եւ ե՞րբ է ծնուել նա յայտնի չէ: Աւագը պատկանում էր ուշ միջնադարում այնքան տարածուած աստանդական արուեստագէտների այն շարքին, որոնք շրջագայելով իւրացնում էին տարբեր արուեստների լաւագոյն նուաճումները ո ւիրենց անժխտելի մեծ անհատականութեան շնորհիւ ստեղծագործաբար վերամշակում դրանք:

Ճամբուս վրայ

Ճամբուս վրայ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1950

Լեզու Արևմտահայերեն

Գրեթէ տղայ էի, հազիւ 17 տարեկան: Տարտամ յիշողութեանցս մէջ առաջին տպաւորութիւնս մատ թարմ եւ ջինջ մնացած է տակաւին: 1888ի Հոկտեմբերի սկիզբները, Լեւոն Մազերօֆ անդամ Ռուսիսոյ Պետական Խորհուրդի, Կ. Պոլսի ռուսական դեսպանատան մեծ սրահին մէջ կը ցուցադրէր իր մեծահռչակ մօրեղբօր, Այվազովսքիի 24 ծովանկարները:

Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն

Հայաստան և հայ ժողովուրդը դարերի միջով | Հատոր Ա. մանկութիւն և պատանեկութիւն

Հեղինակ Պետրոս Տօնապետեան

Հրատարակչություն Imprimerie H. Turabian

Հրատարակչության թիվ 1947

Լեզու Արևելահայերեն

Ես տակաւին երիտասարդ էի՝ լի կենսունակութեամբ, երբ գաղափարակից յեղափոխականներ եւ ոչ-յեղափոխական բարեկամներ ջերմօրէն փափաք էին արտայայտում, որ գրի առնէի յեղափոխական եւ բանտային կեանքիս յիշողութիւնները, մի փափաք, որ անշուշտ առարկայ էր իմ մտածութեան, յայնժամ եւ յետ այնու: Այժմ, աւա՜ղ, մօտենում են ութսունի, կամ անցնում եմ ութսունը: Նրանք որ, իրենց ունկնդրութեան րոպէական տպավորութեան տակ արտայայտեցին այդ ցանկութիւնը, գրեթէ այլեւս անյայտ են ամխարհի վրայ: նրանց տուած խոստումս մնում էր անկատար, եւ մտադրութիւնս անմեռանելի: Այժմ սկսում եմ խորապէս խորհիլ թէ՝ եթէ յարատեւեմ այս անսթափելի ծուլութեամբ, անշուշտ իմ անունը պիտի զրկուի փայլելուց Հայ Յեղափոխութեան փառաւոր հերոսների շարքերում: Զի, թէեւ չեմ հաւատում, բայց հաստատ գիտեմ թէ անսանձելի մահը այլ եւս մեծաքայլ յառաջանում է դէպի ինձ...

Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան

Catalogue général de la Librairie P. Balentz - Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան

Հեղինակ Անհայտ Անհայտ

Հրատարակչություն Massis

Հրատարակչության թիվ 1927

Լեզու Արևմտահայերեն

Catalogue général de la Librairie P. Balentz 233, Faubourg St. Martin, 233 1927 - Paris (Maison fondée en 1860 à Constantinople) Ընդարձակ գրացուցակ Պալենց գրատան 1927 - Փարիզ (Հիմնուած 1860ին Կ.Պոլիս)

<< < 3 4 5 6 7 > >>