<< < 5 6 7 8 9 > >>
Յառաջ

Յառաջ

Հեղինակ Բազմաթիվ

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1958

Լեզու Արևմտահայերեն

Այս գործին ձեռնարկած ենք երկար վարարումներէ եւ պրպտումներէ յետոյ: Ի՞նչ խոսք որ օրաթերթի մը պահանջը՝ անժխտելի է Ֆրանսայի եւ հարեւան երկիրներու հայ գաղութներուն համար: Մօտաւորապէս յիսուն հազար հայրենակիցներ կը համրուին մեր յիշած սահմաններուն մէջ: Իւրաքանչիւր հայկական համախմբում ունի իր թերթը երբեմն մէկէ աւելին:

Պետրոս Ադամյան

Պետրոս Ադամյան

Հեղինակ Գառնիկ Ստեփանյան

Հրատարակչություն ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1944

Լեզու Արևելահայերեն

Հռչակավոր դերասան Պետրոս Ադամյանը հայ կուլտուրայի այն գործիչներից է, որոնք, շնորհիվ իրենց արտասովոր տաղանդի, դուրս են եկել հայկական շրջանակներից և դարձել համաշխարհային դեմքեր:

Կերոններ

Կերոններ

Հեղինակ Վահան Մալէզեան (Մալեզյան)

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1911

Լեզու Արևմտահայերեն

Հոգիներուն խորը միստիկ, ու տառապող, Կերոնները, ըսփոփանքի տըրտմանոյշ ցօղ, Կը մարմըրին. մինչդեռ աչքերն արցունքով լի Կը համբուրեն մահուան երազն որ կ՛այլայլի:

Ոսկի աշուն

Ոսկի աշուն

Հեղինակ Մ. Իշխան

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1963

Լեզու Արևմտահայերեն

Կ՜անցնիմ նորէն մոլորուն, հոգիս ըրած հազար մաս... Տունե՜ր, տունե՜ր բազմազան քովերն ի վեր փողոցին, Տրտում, զուարթ, փոքր ո ւմեծ՝ բոլորն իրար սեղմուած, Խրճիթին քով՝ ապարանք եւ նորն ու հին միասին

Աստեղաքաղ

Աստեղաքաղ

Հեղինակ Մառի Աթմաճեան

Հրատարակչություն Պ. Էլէկեան

Հրատարակչության թիվ 1951

Լեզու Արևմտահայերեն

Բանաստեղծի սէր Սիրէ՜, սի՜րտ իմ, սիրէ՜, հալուէ՜ սիրոյ հուրով, Լեցո՜ւր վիհերն անլոյս սիրոյ բոցով քու հիր, Կամ աղբիւրի նըման հոսէ՜ կարկաչելով, Մեռնող վարդին հանգոյն բուրէ՜ քաղցր ու անցի՜ր:

<< < 5 6 7 8 9 > >>