Ժողովրդի բարեկամ Մարատը գրքի կազմը Հատված «Ժողովրդի բարեկամ Մարատը գրքից» Հատված «Ժողովրդի բարեկամ Մարատը գրքից» Հատված «Ժողովրդի բարեկամ Մարատը գրքից»

Ժողովրդի բարեկամ Մարատը

Հեղինակ Օլշևսկի

Հրատարակչություն Պետական հրատարակչություն

Հրատարակչության թիվ 1935

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Նախաբան Արևմուտքում պատմա-կենսագրական վեպը - մոդա յե, մենք կասեյինք նույնիսկ - համաճարակ: Ում մասին ասես, ինչ ասես և ինչպես ասես, վոր չեն գրում: Մորրուա-ի, Ցվեյգի տաղանդավոր վեպերը, և հայրենասիրական խալտուրայի զանգվածները թափվում են ընթերցողի գլխին: Ինչո՞վ բացատրել և արդարացնել այս համաճարակը: Մի քանի ամիս առաջ սոցիալ-ֆաշիստները «Գեզելշաֆտ»-ի եջերում, Պաուլյայի ներկայացուցիչներին, ակադեմիկոսներին և համալսարանի պատմության պրոֆեսորներին (վորոնք զինված եյին կենսագրական վեպերով), զեկուցում և պընդում եյին, վոր այդ վեպը, և միայն դա յե, պատմությունը մասսաների մեջ մտցնելու ամենահաստատուն միջոցը: Ասպիսով սոցիալ-ֆաշիստները արդարացնում են իրենց անընդունակությունը, վոր չեն կարողանում ներկայումս բանավոր ընթերցողին տալ այն գիտական-ժողովրդական գրականության նմուշները, վոր իր ժամանակին տալիս եր Ա. Բեբելը... Համարձակվեցե՛ք, այս խոսքի մեջ ե պարունակվում մեր հեղափոխության ամբողջ քաղաքականությունը: Սեն-Ժյոստ Հեղափոխությունները կիսատ չեն արվում Նույնը

Ամրագրել գիրքը