Պերճ Պռոշյան (երկերի ժողովածու) - հատոր 1 գրքի կազմը Հատված «Պերճ Պռոշյան (երկերի ժողովածու) - հատոր 1 գրքից» Հատված «Պերճ Պռոշյան (երկերի ժողովածու) - հատոր 1 գրքից» Հատված «Պերճ Պռոշյան (երկերի ժողովածու) - հատոր 1 գրքից»

Պերճ Պռոշյան (երկերի ժողովածու) - հատոր 1

Հեղինակ Պերճ Պռոշյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1974

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Վեպ

Առկայություն Առկա

Գրքի մեջ են զետեղվել «Սոս և Վարդիթեր» և «Հացի խնդիր» վեպերը: Մեր ազգն իր բարոյական զարգացման պատմության սկզբիցն արդեն ունեցել է իր օրենքներն ու կանոնադրությունները, իր թե՛ արտաքին և թե՛ առտնին ծեսերն ու նրան օրինավոր գործադրությունը և ամեն ժամանակ իր հայրենի ավանդությունքն հարգել է: Սակայն չենք կարող ուրանալ, որ այս միևնույն ացգը ըստ այլևայլ հանգամանազ մեծ հեղափոխությունների տակ է ընկել, նորա ներքին և արտաքին օրենքներն ու ծեսերը, ավանդությունները, ազգային երգերը ժամանակ առ ժամանակ մի այլ տեսակ կերպարանք են ստացել, մինը մյուսի մեջ անհետացել է, և մինչև այս հետինիս հաստատության կենտրոնը հասնիլը, շուտով վրա է հասել մի ուրիշ փոփոխություն և ուրիշներին իրան ստվերի տակը ծածկել: Այսպիսի անհաստատ և անդադար հեղափոխությունների ծայրը մինչև մեզ է հասել:

Ամրագրել գիրքը