Ստեփան Շահումյան գրքի կազմը Հատված «Ստեփան Շահումյան գրքից» Հատված «Ստեփան Շահումյան գրքից» Հատված «Ստեփան Շահումյան գրքից»

Ստեփան Շահումյան

Հեղինակ Մակիչ Արզումանյան

Հրատարակչություն Հայաստան

Հրատարակչության թիվ 1978

Լեզու Արևելահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Աշխատասիրության մեջ փաստական հարուստ նյութի հիման վրա լուսաբանվում է Ս. Գ. Շահումյանի կյանքն ու գործունեությունը, տրվում նրա, որպես Վ. Ի Լենինի հավատարիմ զինակցի, պրոֆեսիոնալ հեղափոխականի, կուսակցական ու պետական ականավոր գործչի, ամբողջական կերպարը: Ընթերցողի առջև ծավալվում է Ստեփան Շահումյանի վիթղարի ու բազմաբեղուն գործունեությունը՝ հանուն լենինիզմի տեսության ու տակտիկայի, պրոլետարական ինտերնացիոնալիզմի, աշխատավոր մասսաների հեղափոխական համախմբման ու ազատագրման, հանուն կոմունիզմի գաղաթարների հաղթանակի:

Ամրագրել գիրքը