Սուրբ Ղազար (Մայրավանք Մխիթարեան Միաբանութեան) գրքի կազմը Հատված «Սուրբ Ղազար (Մայրավանք Մխիթարեան Միաբանութեան) գրքից»

Սուրբ Ղազար (Մայրավանք Մխիթարեան Միաբանութեան)

Հեղինակ Անհայտ

Հրատարակչություն Ս. Ղազար

Հրատարակչության թիվ 1966

Լեզու Գրաբար

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

Եվրոպա անցնող ամէն հայ ուղեւոր, ուխտաւորի պէս կու գայ այցելելու Ս. Ղազար՝ Մխիթարեան Միաբանութեան մայրավանքը, հիմնուած Մեծն Մխիթար Սեբաստացիէն: Ս. Ղազարի վանքը, Վենետիկի գեղազուարճ լճակին վրայ ակունքի մը պէս զետեղուած, դարձած է արդարեւ ԺԸ. դարուն՝ հայկական գրականութեան վերածնունդի վաժարանը, եւ այդ պատճառով բոլոր ազգայինները կ'ուզեն զայն տեսնել, ճանչնալ եւ հաղորդուիլ անոր հոգեկան եւ մտաւորական շունչով:

Ամրագրել գիրքը