Ոսկի աշուն գրքի կազմը

Ոսկի աշուն

Հեղինակ Մ. Իշխան

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1963

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Բանաստեղծություն

Առկայություն Առկա

Կ՜անցնիմ նորէն մոլորուն, հոգիս ըրած հազար մաս... Տունե՜ր, տունե՜ր բազմազան քովերն ի վեր փողոցին, Տրտում, զուարթ, փոքր ո ւմեծ՝ բոլորն իրար սեղմուած, Խրճիթին քով՝ ապարանք եւ նորն ու հին միասին

Ամրագրել գիրքը