Յառաջ գրքի կազմը Հատված «Յառաջ գրքից» Հատված «Յառաջ գրքից»

Յառաջ

Հեղինակ Բազմաթիվ

Հրատարակչություն Անհայտ

Հրատարակչության թիվ 1958

Լեզու Արևմտահայերեն

Ժանր Չդարսած

Առկայություն Առկա

«Յառաջ» մատենաշարի հրատարակութւիններ Օրեր եւ ժամեր - Շավարշ Միսաքյան Լուսեղէն Շիրիմներ - Շավարշ Նարդունի Կեանքը քոյրս (քերթուած) - Զուլալ Գազանճեան Սպիտակ առաւոտ - Շավարշ Նարդունի Բուռ մը տոմս - Եւրոպացի Յանուն Մեսրոբ Մաշտոցի - Շավարշ Նարդունի Ազատն Կոմիտաս - Շահան Շահնուր Յարալէզուներուն Դավաճանութիւնը - Շահան Շահնուր Բաց Տոմարը - Շահան Շահնուր Կրակը կողքիս - Շահան Շահնուր Արեւծաղկի մը նման Զուլալ Գազանճեան Յառաջ 50 Երկու խոսքով Այս գործին ձեռնարկած ենք երկար վարարումներէ եւ պրպտումներէ յետոյ: Ի՞նչ խոսք որ օրաթերթի մը պահանջը՝ անժխտելի է Ֆրանսայի եւ հարեւան երկիրներու հայ գաղութներուն համար: Մօտաւորապէս յիսուն հազար հայրենակիցներ կը համրուին մեր յիշած սահմաններուն մէջ: Իւրաքանչիւր հայկական համախմբում ունի իր թերթը երբեմն մէկէ աւելին:

Ամրագրել գիրքը