ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՐՔԵՐ

Պիտակավորված կենտրոն

Ստորև նշված բոլոր գրքերը վաճառվում են Բրյուսելի Հայկական Գրադարանում։ Ձեռք բերել կարող եք
անմիջապես գրադարանից( հասցեն. rue du Gaz 83, 1020 Brussels): Խնդրոմ ենք ախօրոք մեզ հետ կապ
հաստատել այս կայքում նշված տվյալներով։ Վաճարքից ստացված ողջ հասույթը կտրամադրվի գրադարանի
կարիքները հոգալուն :