Իտալիայում (ուղեւորի թռուցիկ տպավորութիւններ)

Թաուրիզ