ԿՐՕՆԱԿԱՆ, ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ: Թ ՀԱՏՈՐ

ԼՈՆՏՈՆ-ՆԻՒ ԵՈՐՔ